افزودن نظر جدید

چی بگیم که اینها قبله آمال شبه روشنفکری هم هستند. واقعاً دوقطبی فضای مرگ عقلانیتِ
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.