افزودن نظر جدید

امانت داری رادر مطالب خود رعایت نکرده اید همه فرقه ها وادیان وملت ها را احمق وعقب مانده وساخته انگلیس ومنحرف ذکر کرده اید در تمام متون نوشته اید .همه بد وانحرافی هستند وفقط ما که شیعه دوازده امامی هستیم خوبیم وعالی هستیم وهیچ ایرادی نداریم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.