افزودن نظر جدید

پس اشکال شما به این مقاله نیست؛؛ در این مقاله روایتی از فروع کافی [که با آن قصد داشتند ثابت کنند شیعه هم رضاع کبیر دارد] بود (که مرسل است) و در مقاله ثابت شد که این معنا از این روایت برداشت نمی‌شود؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ شما ظاهراً با ازدواج با دختر خردسال مخالفید؛ قائلین به این حکم به این روایت استناد نکرده‌اند که ضعف این روایت مشکلی برای آن حکم ایجاد کند، و این مقاله هم در مقام بیان این مطلب نیست؛؛؛؛؛؛؛؛؛ اما درباره این نظر شما، باید عرض کنیم: قرآن كریم به صورت مستقیم سن ازدواج را بیان نكرده است، اما در روایات متعددی به جواز ازدواج دختر قبل از بلوغ اشاره شده كه در برخی از آنها، سن بلوغ دختران تنها به‌عنوان مبدأ زمانی آمیزش در ازدواج اعلام شده است... بنابراین شارع مقدس، برای ازدواج دختر، محدوده سنی خاصی تعیین نفرموده و تنها ارتباط جنسی (آمیزش) را مشروط به رسیدن او به نه سالگی یعنی سن بلوغ دانسته است... گمان است که مخالفین این مسأله، به خاطر اینکه فکر می‌کنند ازدواج مساوی است با اجازه آمیزش، و برای کودک غیر بالغ این را نمی‌توانند بپذیرند، با این مسأله و روایاتی که این مسأله را برساند مخالفند؛ در حالیکه منفعت ازدواج، تنها منافع مادی و غریزی نیست و چه بسا ازدواج‌هایی كه اصلاً در آن عمل جنسی انجام نگیرد، اما منافعی داشته باشد كه جامعه و افراد به سوی آن تمایل نشان داده حتی آن را ضروری بدانند. ازدواج با دختر شیرخوار نیز در همین راستا می‌تواند با رعایت مصلحت او و بدون انگیزه‌های شهوانی و هر گونه روابط جنسی و با دلایلی كاملاً منطقی و انسان‌دوستانه انجام شود؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ به نظر می‌رسد نویسنده این مقاله و مستشکل و هر شخص دیگری که متخصص در مباحث فقهی نیست، نظرات خود را بر احکام اسلامی تحمیل نکند؛؛؛ روشن است که بیان جواز یک عمل، (گرچه ما نپسندیم) به معنای وجوب و لزوم عمل، و حتی تشویق به آن نیست، بلکه به این معنا است که اگر کسی مرتکب این عمل شد، کار حرام و خلاف شرعی انجام نداده است؛؛ در کتب فقه مقارن آمده است: تمام مذاهب اسلامی، ازدواج دختر خردسالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، و نیز ازدواج پسر خردسالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، با ولایت ولی شرعی (پدر یا جد پدری) آنها را صحیح می‌دانند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.