افزودن نظر جدید

من هم هدفم همین بود که بگم این روایت و تعدادی دیگه مشکل سندی داره ولی مورد دیگه بند سوم پی نوشت هست اینجاست که شما میگید بحث مقاله نیست ولی به هر ترتیب توجیهی است که وجود داره و به نظر میرسه نویسنده مطلب هم معتقد به اونه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.