افزودن نظر جدید

خوب اگر اصرار دارید، باشه. نژاد عرب (قطر) برتر از نژاد اصیل آریایی (افغانستان) است. طبق اصرار خودتون...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.