افزودن نظر جدید

هیچ نژادی بر نژاد دیگری برتری ندارد. پیامبر هیچ گاه به عرب بودن خود افتخار نکردند چون نژاد یک امر جبری هست و هیچ کس با اختیار خودش نژادش رو انتخاب نکرده و افتخار به نژاد واقعاً ابلهانه هست مثل کوروش‌پرستهای جاهل که به نژاد آریایی افتخار میکنند و مثل صدام که به عرب بودن خود افتخار میکرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.