افزودن نظر جدید

پس اون فقیه خراسانی هم که دو بیت در ستایش کوروش دارد چرا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.