افزودن نظر جدید

ابوریحان بیرونی، باستانگرا نبود. جلال خالقی مطلق، کمی تفکرات باستانگرایی دارد هرچند دوست دارد انصاف را رعایت کند اما همان تعلقات باستانگرایی سبب شده نتواند مراعات کند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.