افزودن نظر جدید

سوال من اینه که اسکندر مشرک چطور یک شبه پیامبر شناخته شد دلیل آن این بود تحت تاثیر افسانه سرایی های مسیحیان در مورد اسکندر بودند یا دلایلی دیگر داشت؟ به هر بزرگان ایرانی مسلمان الکی یک مشرک را ذوالقرنین نمی خواندند مگر اینکه تحت تاثیر منابعی بوده باشند آیا آن منابع رمانس الکساندر بود؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.