افزودن نظر جدید

سلام پس علت اینکه اسکندر رو مسلمانان تا 12قرن یک مومن و ذوالقرنین می دانستند چیست؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.