افزودن نظر جدید

سلام. اعتقاد به اینکه عیسی برای گناه به صلیب رفت توسط پولس در کتاب مقدس مطرح شد و در دیگر بخش های کتاب مقدس مساله ای به این مهمی نه توسط عیسی و نه حواریون او مطرح نشده است. شما باید برید پولس را بشناسید . کتاب پیش رو درباره پولس مطالبی خوبی داره. پولس شخصی بود که در دین مسیحیت انحراف ایجاد کرد و چون یهودی بود ظاهرا با مطالب اشعیا آشنا بوده و عیسی را به عنوان مصداق آیه ی اشعیا منطبق می کنه. دقت کردید؟ قضیه عکس آن چیزی است که شما بیان کردید. در ضمن اشعیا هیچ اعتبار سندی نداره . یعنی نمی توان اثبات کرد این نوشته مال اشعیاست واقعا. موفق باشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.