افزودن نظر جدید

کَوی هوسرَوَ یا کَیهُسرو (کیخسرو) یکی است: پادشاه کیانی. یکی تلفظ اوستایی و دیگری تلفظ شاهنامه‌ای. که مربوط به قبل از هخامنشیان است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.