افزودن نظر جدید

فقط یه مورد دروغتو میگم : در مورد ثالثا گفتی اکثر علما از جمله طبری متعه را جایز میدونند ، در حالی که اینجا کاملا دروغ گفتی طبری در کتاب تفسیرش در تفسیر این آیه دو قول را آورده و در آخر نظر خودشو گفته که از متعه نهی شده و آن را حرام دانسته ، اعتقادت اینه مشکلی نداره ولی به دیگران دروغ نبند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.