افزودن نظر جدید

پاسخ به هرچی: عاقلانه این است که با شما بحث نکنم. این همه سند و مدرک و دلیل وجود دارد که هم زرتشت و هم زرتشتیان در طول تاریخ، قربانی میکردند. این اسناد واضح و بدیهی و روشن هستند مثل خورشید. اما باز هم امثال شما، حقیقت را انکار میکنند. ده ها سند دسته اول از منابع زرتشتی وجود دارد که زرتشت هم خودش و هم نیاکانش و هم فرزندانش و عموم زرتشتیان در طول تاریخ اهل قربانی کردن بودند: w57.ir/Jhc امروز زرتشتیان در جشن هیرومیا قربانی میکنند کما اینکه در دوران ساسانیان هم در مراسم‌ها قربانی می‌کردند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.