افزودن نظر جدید

جالب است، اگر دقت کنید این ستاره 9پر اینها در واقع همان ستاره 6پر یهود است.. که به یهودی الاصل بودن فرقه اشاره دارد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.