افزودن نظر جدید

این اقای حق رسما میگه حکومت اسلام و قبول ندارم و ولی فقیهو یعنی وقتی این انسان احمق به دوره علی بود ی خوارج و به دوره محمد رییس شکست ضایع جنگ بر سر قناعم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.