افزودن نظر جدید

اقای عاقل در همین قران چند بار تقلید کردن نهی شده از سوی خدا !؟ و آیا آموختن علم توسط مردم خوب است یا جاهل ماندن!؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.