افزودن نظر جدید

تا دیروز که این جریان ادعای خراسانی بودن را به گردن نمیگرفت . منطورم همان سید خرلسانی معروف که زمینه ساز حکومت حضرت صاحب الزمان ( عج ) است . راستی این خراسانی دروغگو که بر مخاطبانش خرده میگیرد که چرا همچون دخترکان و پیرزنان در پستوی خانه ها مانده اند و سکوت مرگبار اختیار کرده اند ، چرا مرد مردانه به سنت همه انبیا و اولیای الهی آشکارا بیرون نمی آید تا مشتاقان عدالت پروانه وار گرد وجودش آماده سوختن شوند . آیا خودش از هر پیرزنی ترسوتر نیست ؟ راستی چرا این جریان خیلی شفاف و صادقانه دشمن کنونی نوع بشر و دشمن قسم خورده عدالت را که همه بدبختی های میلیاردها انسان به نوعی از وجود منحوس و شرور او سرچشمه میگیرد را صادقانه به مردم معرفی نمیکند ؟ چرا در زمان مرگ 150 هزار انسان در هنگام بمبارن اتمی ژاپن زبانش لال شده بود ؟ چرا چشمانش تا امروز جنایات پنهان و آشکار شیطان بزرگ و اعوان وانصار او را در قتل و کشتار وحشیانه میلیونها زن و مرد و کودک سوری ، عراقی ، یمنی ، افغانی و ... را ندید . آیا این جریان که سنگ عدالت را به سینه میزند ، و برای تخقق عدالت از همه میخواهد که در تاریکی با یک موجود ناشناس همراه شوند تا برای سعادت بشر دنیا را به صاحبش تحویل دهد ،و برای فریب مردم با اقتباس از علمای مسلمان و کپی برداری از متون دینی ، متن های به ظاهر زیبا را مکررا" به خورد پیروان ساده دل و فریب خورده اش میدهد ، نمیداند که : در مواجهه حق و ناحق ، سیاست ( و قاتلوا ائمه الکفر ) یک اصل است ؟ آیا او ائمه کفر را خوب تشخیص نداده یا این که خودش ماموری از ماموران ائمه کفر است . فقط سرسوزنی بصیرت لازم است که تشخیص بدهیم این جریان منصور هاشمی یک فریب و حقه بازی محض است . کاملا" درست است که بلایایی که امروزه بر سر بشر نازل میشود همه و همه حاصل فاصله گرفتن ما از خدا و مبدا و مقصد نهایی خودمان است . اما باور بفرمایید که ، مرگ و مصیبت حاصل از سیل و زلزله و گرما و آتش سوزی و ... در این روزها در مقایسه با مرگ و مصیبت هایی که کودکان یمنی و افغانی سوری و ... میکشند ناچیز است . سکوت مرگبار این جریان در زمان جنایات داعش و جنایات شیطان بزرگ و اسرائیل از یک سو و سوء استفاده او از اتفاقات و بلایای اخیر و شلوغ بازار و فرصت طلبی او در موقعیت های خاص ، همه و همه نشان از دروغگویی ، بی صداقتی ، و ماموریت این جریان و قالب کردن یک جریان انحرافی به جای یک حقیقت مورد انتظار دارد .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.