افزودن نظر جدید

سلام نظر من این است اول وجود خارجی این آدم را اثبات کنید بعد در مورد ادعایش بحث کنید مثل این است که در مورد تخیل انسان هفت سر کتابی بنویسند وکلی تفسیر وتبیین کنند وما بحث کنیم باهم بجنگیم که کدامش درسته و.... در حالیکه انسان هفت سر وجود خارجی ندارد و.....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.