افزودن نظر جدید

خب اگر حکومت فعلی ایران را اسلامی نمی داند ، بفرمایند که پیشنهادشان برای حکومت اسلامی در عصر غیبت چیست ؟ ادعای مفت کردن که کاری ندارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.