افزودن نظر جدید

به نام خدا منصور هاشمی خراسانی نه منصور است نه هاشمی است و نه خراسانی بلکه یک جریان انگلیسی اسراییلی است که سعی میکند از طریق رخنه هایی که در طول سالیان دراز در میان اهل سنت و شیعیان ایجاد شده و خلاهای موجود و با پنهان نگاه داشتن خود و در ابهام قرار دادن شخصیت سیاسی جربان خود شرایط را به گونه ای آماده کند که در لحظه حساس تقابل جدی با جریان اصلی ظهور را رقم بزند. البته این سیستم سیاسی_ فکری از افراد نسبتا" با سواد مانند طلبه های نفوذی و تحصیل کرده های حوزه ای مذهبی فرهنگی شیعه استفاده میکند و از یک تیم تخصصی برای جمع بندی مطالب جمع آوری شده توسط عوامل نفوذی خود بهره میگیرد . صراحتا" ادعای اینکه سیدخراسانی معروف و متواتر باشد را مطرح نمیکند اما به خیال خودش فریب خوردگان را به مسیری هدایت میکند که به صورت کاذب نشانه های خراسانی معروف را در او ببینند . این فریبکاری زیرکانه در صفحات 15 تا 21 کتاب دروازه ای به سوی ملکوت منسوب به این جریان کاملا و به وضوح دیده میشود. میگوید ادعای مهدویت و خراسانیت ندارم اما جملات کلمات و عبارتهای بعدیش همگی حکایت از ادعای محکم این جریان به دست کم خراسانی بودن این جریان دارد . میگوید نه انگلیسی هستم و نه دروغگو . درحالیکه بدتر از این هاست . باید اسراییلی بودن و کذابیت و از همه بدتر ترسو و بزدل بودن هم به خصوصیات این جریان فکری اضافه کرد. ادعا نداشتن این جریان به خراسانی بودن شبیه این است که موجودی بگوید ادعای انسان بودن ندارم اما هم روی دوپاه راه میروم حه لباس میپوشم هم سخن میگویم هم فکر مینکم و هم شما را به پیروی از خودم فرا میخوانم . شما از این ویژگی ها نمیتوانید به طور قطع بگویید او یک انسان است ؟ چرا میگویم این یک جریان بزدل و ترسو است ؟ موقعیت و شرایط کنونی سخت تر و خطرناکتر از موقعیت و شرایط زمان ظهور نبی اکرم اسلام در زمان عرب جاهلیت نیست . آیا پیامبر تا این حد پنهان کاری می کردند ؟ همچنین موقعیت ایشان خطرناکتر از موقعیت امام خمینی در سال 42تا 57 نبوده و نیست . همه دیدیم که آن مرد بزرگ بدون هراس از قلدرهای بلوک شرق و غرب و عامل دست نشانده و سفاک او رژیم پهلوی چطور قیام کرد و مردم ایران و منطقه و همه جهان را به سوی حق دعوت کرد. نه دوستان . این یک جریان شیطانی طراحی و هدایت شده توسط شیاطین جنی و انسی است که البته از تجربه و شکست های جریان های انحرافی قبل مانند بابیت و بهاییت و ... خیلی خوب استفاده میکند . این جریان درست شبیه دزدی عمل می کند که از غفلت صاحب مال بهترین سوء استفاده را میکند . کدام صاحب مال و کدام غفلت ؟ صاحب مال مسلمانان هستند . همه مسلمانان . چه شیعیان و چه اهل سنت . کدام غفلت ؟ غفلتی که شیعیان با ورود به بعضی از انحرافات به آن گرفتار شده اند و غفلتی که برادران عزیز و بهتر از جان اهل سنت با ورود به عرصه تعصب و لجالت از اصل ولایت فاصله گرفته اند . جریان منصور هاشمی تقلبی از این غفلت ها نهایت سوء استفاده را میکند تا با یک تیر هر دو نشان را بزند . هم سنی را و هم شیعه را . به همین جهت هم خود را شیعه میداند و نه سنی . البته از حق نگذریم . نه شیعه هست و نه سنی . بلکه یهودیست آن هم از نوع صهیونیستش . لیکن والله متم نوره ولو کره المشرکون دیر یا زود دم خروس این جریان هم از زیر تخت ملکه انگلستان و یا از زیر کلاه کوچک روی سر خاخام هایی صهیونیست بیرون خواهد زد . مواظب باشید آن روز که بوی تعفن این رسوایی به مشام برسد ـ فریب خوردگان چیزی جز حسرت و روسیاهی نصیبشان نخواهد شد .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.