افزودن نظر جدید

اینکه من اسلام واقعی رو میگم و شما باید برگردید به اسلامی که من میگم ادعا نیست؟ منصور، خودش را با نظریه پردازی هایش که خلاف روایات و عقل و... را مدعی می داند.... این ادعا را باید اثبات کند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.