افزودن نظر جدید

سلام جناب حیدری. شما این جمله را بخوانید و بگویید از آن چه چیزی می فهمید؟ آیا غیر این است که در سدد است بگوید همان خراسانی در روایات ظهور است؟ «این پرسشی رایجی است که مردم باید به آن پاسخ دهند؛ زیرا شناخت منصور خراسانی موعود در روایات متواتر اسلامی، وظیفه مردم است که با توجه به نشانه‌ها انجام می‌شود، نه ادعاها؛ با توجه به این‌که ادعاها بدون نشانه ها فایده ای ندارد و نشانه ‌ها بدون ادعاها کافی نیست. اگر کسی احتمال می‌دهد که جناب علامه منصور هاشمی خراسانی نظر به اجتماع صفات مذکور همان مرد است، نباید در انتظار ادعاهای او بنشیند.» (پایگاه رسمی منصور هاشمی خراسانی، پرسش و پاسخ 5606)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.