افزودن نظر جدید

سلام محمد حیدری. 1. دقیقا کجا گفته ام ادعا کرده همان خراسانی است؟ 2. کجا دوگانگی در صحبت بنده کجاست؟3. در جواب سلسله مقالات شما کتابی در حال تحریر است که به زودی منتشر میشود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.