افزودن نظر جدید

السلام على من اتبع الهدى نشر اكاذيب و اتهامات بي پايه و أساس به أفراد حقيقي و حقوقي قابل پيگرد قانوني است. خاصه اتهاماتي إز قبيل قتل و ترور.با نشر اكاذيب و نسبت دادن اتهامات بي أساس بيشتر مايه ابروريزي خودتان و عمال قلم به مزدتان را فراهم نفرماييد. تذكر قانوني: ماده 697 قانون مجازات اسلامی در تعریف افترا قولی مقرر می‌دارد: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را ‌صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي اظهار کند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود. ولعنة الله على الظالمين پايان
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.