افزودن نظر جدید

باید دید این ادمین باستانگرا، فرار از مناظره و بستن امکان کامنت گذاشتن در سایتش را جزو رزومه ذکر میکنند یا خیر.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.