افزودن نظر جدید

ادامه پاسخ به ناشناس: اما حتی اگر فرض کنیم که علی کریمی راست گفته باشه، پس باور شما این هست که: "علی کریمی دانش آموخته تاریخ نیست. ولی بر اساس منبع موثق (!) یک حرفی زده پس باید حرفش رو پذیرفت"! خوب این حرف خودتونه ولی شما به خاطر لجاجت کودکانه و عقل ناقص و تعصبی که دارید، حرف خودتون رو نقض میکنید. به این عبارت توجه کنید: "آقای شامل نادری دانش آموخته تاریخ نیست. ولی بر اساس منابع موثق حرف میزنند و با همین متبع موثق آماده مناظره شدند" اما تیم بی‌خردگان فرار را ترجیح دادند چون پیشاپیش خود را بازنده رسوای مناظره دانستند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.