افزودن نظر جدید

راعفی پور اگه چیزی بارش بود نمی گفت یهودیان در روز ۱۳فروردین ۷۷هزار ایرانیو کشتن!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.