افزودن نظر جدید

سلام. در استوانه آمده که کورش شاه چهار گوشه جهان است. در حالیکه میدانیم حتی بر اساس همان متون یونانی و فرضیات باستان شناس نمایان غربی، کورش حداکثر بر 2 درصد سطح زمین حکومت میکرد. حتی بر کل خاورمیانه هم حکومت نمیکرد. چه برسد به 4 گوشه جهان. میبینیم که در منشور (استوانه کورش) دروغ وجود دارد. ضمن اینکه بنده شخصاً معتقدم که استوانه کورش، جعلی است و باستان شناس نمایان غربی با اهداف سیاسی این را جعل کردند. ببینید از محل دقیق یافته شدن استوانه گزارش دقیقی در دست نیست. حتی یابنده استوانه (هرمزد رسام) یک آسوری عراقی تبعه انگلیس بود. این استوانه مورد آزمایشهای باستان شناسی هم قرار نگرفته است. سایت اشپیگل آلمان هم در رد سندیّت و عدم اعتبار این استوانه یک مقاله مفصل نوشته است که میتوانید در همین سایت جستجو کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.