افزودن نظر جدید

روز به روز که میگذره بیشتر با ذات کثیف شما مزدوران ایران ستیز اسلامگرا رو میبرم که اینگونه به تاریخ و تمدن چند هزار ساله خود توهین میکنید این را بدانید که روزی دوران شما هم تمام خواهد شد و ان روز بهتر است به همان سوریه و عراق خود بگریزید!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.