افزودن نظر جدید

پاسخ به ارغوان: برای من سؤال است که یک آتئیست برای چی باید ساعت 2:30 بامداد پاشه از گوگل درباره داریوش سرچ کنه؟! اون هم یک مازندرانی! البته پاسخ رو میدونم. جناب ارغوان! اونی که فکر میکنی ماییم، خودتی! بگذریم. شما آتئیست‌ها (!) خیال میکنید انسان، سازنده و خالق نداره. اما کلاه‌قرمزی سازنده و خالق داره! ادعا میکنید کره ماه بدون خالق همینجوری به وجود اومده ولی اگر کسی به شما بگه یک توپ همینجوری خود به خود به وجود اومده بهش میخندید (در حقیقت به منطق خودتون میخندید)! محاله که یک انسان عاقل و شرافتمند، منکر وجود خدا بشه. الّا کسی که به انواع گناه و الودگی آلوده شدهباشه. یا شاید هم نه... فریب خورده باشه و در بند جهل گرفتار شده باشه. درباره خشونت در اسلام، بله در اسلام خشونت وجود دارد. اما خشونت در اسلام از جنس محیت است مثل جراح که تیغ به دست میگیرد و خون میریزد و عضو بدن را پاره میکند اما این کارش از سنخ محبت و درمان است. یا مثل باغبانی که قیچی به دست میگیرد و شاخ و برگهای آفت زده را میچیند و در آتش میاندازد. ما هم به دنبال فرصتی هستیم که ویروس‌های دو پا (افراد پلید و کثیف که هم خودشان کثیف اند و هم دیگران را آلوده میکنند) را درمان و در غیر این صورت از جامعه حذف کنیم و این کار حتماً نوعی درمان هست. البته بیشتر آتئیست ها افرادی احمق و گرفتار جهل و سرگردانی هستند. وقتی باهاشون صحبت میکنیم به وضوح میشه متوجه شد که عقل درستی ندارند و بیش از هرچیز، کودکانی لجباز هستند که باید اصلاح بشن. یعنی اولویت، درمان اینهاست. نه حذف اینها.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.