افزودن نظر جدید

در کنار سیارک الاغ و جغد و موش و اسراییل، یک سیارک به نام داریوش نامیده شده. یک عده ندید بدید عقده‌ای که با خوشحالی پز این قضیه رو به زمین و زمان میدن. شما حال این عده ندید بدید رو درک میکنید؟ ولی حرف حساب ما رو درک نمیکنید؟ پس یک مشکلی داری که از اراجیف دیگران خوشحال شدی ولی از حرف حق ناراحت!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.