افزودن نظر جدید

زمانی که کاخ و کتیبه وجود داره، عقل سلیم نمیره برای وجود شاه های هخامنشی از طبری استناد کنه شماهم اگه ایرانی نیستید، به ملیت کسی بی احترامی نکنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.