افزودن نظر جدید

بسیاری از شاهان ایران باستان با خواهر و مادر و دختر خودشان همبستر می‌شدند. حتی موبدان زرتشتی مردم را تشویق میکردند که هر مردی به زور با خواهر و مادر و دختر خودش همبستر شود (روایت آذرفرنبع فرخزادان روایت 20 و...) شما چطور انتظار دارید درباره این افراد متجاوز که نه به ناموس خودشان و نه به ناموس مردم رحم نمیکردند فیلم ساخته شود؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.