افزودن نظر جدید

بله معلومه نتیجه همین تفکر اسلام دروغین شما که جمهوری اسلامی ذره ای بش عمل نمیکنه همین شما درست میگین جمهوری اسلامی دینی به ایران باستان نداره چون تمام سران و ان ایرانی نیستن ولی مردم اصیل ایران به گذشته خود افتخار میکنن چون اون گذشته مربوط به پدران خودمان هست ثانیا ایران باستان هر کم و کاستی هم که داشته باشه همیشه جز ابر قدرت های باستان بوده اما شما چی ایرانو تبدیل به کشوری کردین که پر شده ذلت بیکاری فقر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.