افزودن نظر جدید

دامنه جاسوسی بسیار فراتر از چیزی هست که نام بردید. آقای کارن وفاداری ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه داشت و بر همین اساس در کنار جرایم دیگر در دادگاه قانونی محکوم شدند. طبق قانون اساسی، تعیین تکلیف این پرونده بر عهده قوه قضائیه است. نه شما... نه من و نه دیگر افراد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.