افزودن نظر جدید

همین که رسانه های صهیونیست دارن این قضیه رو باد میکنن یعنی کاسه ای زیر نیم کاسه هست رهبران زرتسشتی هم بهتره هر چه زودتر از این قاچاقچی فاصله بگیرن که خرابکاری اون قاچاقچی جاسوس به پای جامعه زرتشتی نوشته نشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.