افزودن نظر جدید

بعضی قیاس بنفس میکنند امثال ابن تیمیه بخاطر خوش خدمتی ولی علم آینه ندارن که بفهمند خودرا مدیون کردن بخاطر کیا . کسی فاطمه زهرا س زیر سوال ببره فردای قیامت جواب خداونده چطور میده با آیه تطهیر ش
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.