افزودن نظر جدید

بن تیمیه فردی مالیخولیای بوده که فکر کرده قضیه فدک یک غصب باغ بوده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.