افزودن نظر جدید

آنچه گفته شد بر اساس واقعیت هست که سند و مدرکش هم اراده شد. اما چرا صهیونیست‌ها با دروغ و دَوَنگ، سعی در بزرگ جلوه دادن کوروش دارند؟ چرا یک عده ساده لوح، به رقص درآمده و خود را مضحکه و ملعبه‌ی صهیونیستها کرده اند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.