افزودن نظر جدید

با این حال، به چشم... به دروغ‌ها و مغالطات آنان پاسخی دیگر خواهیم داد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.