افزودن نظر جدید

جناب محبی سلام اولا: به بنده تهمت گمراهی و نادانی می زنی آن وقت دم از عرفان می زنید!!! ثانیا: جیحون آبادی سال 1298 شمسی از دنیا رفته است و هنوز به یک قرن نرسیده که شما دم از صدها سال می زنید. ثالثا: عرفان، عارف؟؟؟؟ دوست گرامی بهتر است یه مقدار چشم و گوش خود را بازکنید آن موقع متوجه خواهید شد که بین عرفان و عارف باشخصی که شما سنگ آن را بر سینه می زنید تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. رابعا: شعری که از جیحون آبادی خواندی اشاره به دونادون دارد که عقل و نقل آن را مردود می داند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.