افزودن نظر جدید

به زودی در همین سایت سندهایی ارائه خواهد شد که نشان خواهد داد مردوک در اصل به معنی گوساله است * آن وقت باید منتظر باشیم که این افراد بیش از پیش از خشم و غضب عربده کشی کنند * فریب خوردگان صهیونیسم که خود را در بند توهمات کورش‌گرایانه کرده اند، یا باید از این راه سراسر جهل و خرافات خود بازگردند یا باید از سر غضب و غیض بمیرند *
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.