افزودن نظر جدید

جهل و جنون مرز ندارد * بدتر از آن، حماقت مرز ندارد * احمقی مانند علیزاد (بخوانید معاویه‌زاد) آنقدر در نادانی و بلاهت غرق است، که توان کمترین اندیشه را هم از دست داده است * و با این حال، همچنان عربده می‌کشد * نادانی چون او هنوز نمی‌داند که خدا عرب و عجم ندارد. خدا خداست... اما مگر مردوک خدا بود؟! *** این معاویه زاد اگر بمیرد دست کم لکه ننگی از قبیله‌اش کم خواهد شد. پس به این نادان بی‌سواد پیشنهاد میدهم: برو بمیر!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.