افزودن نظر جدید

جناب montazar داشتن مخالف با شعور، اقبال بلند میخواهد که شما از آن محرومید. لودگی کاربری به نام حمید، که دلقکی است باقی‌مانده از دوران ملیجک‌پرستی، سند این سخن است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.