افزودن نظر جدید

عرب های سوسمار خور شرف دارند به کمبوجیه آدمخوار بی ناموس که شما او را الگوی پسرانتان قرار میدهید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.