افزودن نظر جدید

اگر هرودوت دروغگو بوده، کوروش و مابقی هخامنشیان وجود نداشتند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.