افزودن نظر جدید

نویسنده محترم با تمام احترام برای وقتی که صرف نوشت مطلب فوق کردین باید عرض کنم که مطلب شما سرشار از اشتباه و جملاتی هست که از دید مردمان یارسان غیر قابل قبول به عنوان اشاره کوتاه نوروز سورانی خود کاتب دفتر نوروز و در عالم عرفان که در خدمت میربراکه بودن تایید کننده مابقی کتب می باشند نه مطالعه کننده پیروز باشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.