افزودن نظر جدید

سلام. خیلی خوبه که به برابری زن و مرد اعتقاد دارید. یعنی زن‌های شما موظف هستند مثل مرد، برابر با مرد کار کنند و نصف خرج خانه را زن‌ها باید پرداخت کنند؟ این شعار برابری زن و مرد از آن دروغ‌های عجیب است که چون طرفدارانی احساسی (و بی‌فکر) دارد خوب منتشر میشود. زن و مرد از جهت جسمی و روحی با هم برابر نیستند! این خیلی واضح هست. پس بهترین حالت، "عدالت" است. نه برابری. عدالت یعنی هر چیزی جای خود. من به عنوان یک مسلمان و شیعه، اعتقادی به برابری مرد و زن نداریم. پس: به همسرم اجازه نمیدم سختی بکشه یا بیل بزنه! یا وقتی میریم خرید کل خرید رو خودم حمل میکنم و اجازه نمیدم همسرم حتی یک چیز کوچیک رو حمل کنه که خسته نشه. چون از لحاظ جسمی و روحی بین زن و مرد تفاوتهای بسیاری هست و این دو برابر نیستند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.