افزودن نظر جدید

برادر خودتو نگران نکن.ما به عنوان پیروان یارسان و سلطان سحاک افتخار می‌کنیم که از آیین کهن ایران که فلسفه صلح و آشتی و انسان دوستی و برابری زن و مرد و اجتناب از خونریزی و ...است هستیم و خواهیم ماند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.